Početna Arrow O nama Arrow AKTUELNOSTI Arrow Pismo Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite i Boračkoj organizaciji Republike Srpske

Pismo Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite i Boračkoj organizaciji Republike Srpske

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE DANA

 2. KRAJIŠKOG KORPUSA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE

Br. OO-006/2013

Oštra Luka  13.05 2013.

PREDMET: Molimo podršku i pomoć

                                                          

                                       MINISTARSTVU RADA I BORAČKOINVALIDSKE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE                Na ruke ministru Petru Đokiću

Poštovani ministre,

Obavještavamo Vas da će se  ovogodišnje Obilježavanje dana 2. Krajiškog koprpusa VRS održati u subotu 25. maja 2013. godine u Driniću, u prostorijama restorana “Sunce”sa početkom u 11 časova.

Prošle godine, 26. maja 2012. godine, u Mrkonjić Gradu, obilježili smo 20 godina od formiranja 2. Krajiškog korpusa i time prekinuli, gotovo 20 godina dugu nepravednu zapostavljenost ovog korpusa, kako u medijima tako i u boračkim manifestacijama.

Osnovni cilj našeg okupljanja je da sačuvamo od zaborava sve što su pripadnici 2.KK  i oragani civilne vlasti u zoni korpusa učinili u stvaranju i odbrani Republike Srpske i da odamo dužno poštovanje svim poginulim borcima i civilnim žrtvama Otadžbinskog odbranbenog rata.

 Na skupu u Mrkonjić Gradu formiran je Tim za pisanje monografije o 2. Krajiškom korpusu VRS koja će biti posvećena poginulim borcima i sa osnovnim ciljem da sačuvamo istinu za buduća pokolenja o svemu što se događalo na ternu zapadnokrajiških opština od početka do kraja Otadžbinskog odbranbenog rata. Sa pisanjem Monografije počeli smu u jesen 2012. godine. Cjelokupan rad zamišljen je na volonterskoj osnovi ali se susrećemo sa velikim  finansijskim teškoćama oko materijalnih troškova, troškova komuniciranja i sastanaka članova tima, potrošnog materijala i opreme za rad. Na ovogodišnjem skupu u Driniću predvidjeli smo poseban sastanak za iznalaženje mogućnosti nastavka daljeg rada na pisanju Monografije.

Poznate su vam ekonomske prilike u svim opštinama u zoni 2.Krajiškog korpusa i njihove skromne, najčešće nikakve, mogućnosti da nam pomognu u našim aktivnostima, posebno na veoma značajnom projektu monografije o 2.kk.  Iz toga razloga molimo Vas da na skup pošaljete delegaciju Ministarstva i da u okviru Vaših mogućnosti finansijski pomognete naše napore.

Za potrebe Tima za pisanje monografije o 2. Krajiškom korpusu VRS kod Opštinske boračke organizacije Oštra Luka otvoren je žiro račun broj  5520210002480488 na koji se mogu, prema Všim mogućnostima, doznačiti sredstva  za rad na ovom projektu i za obilježavanje dana 2.KK ove godine.

Nadamo se da ćete razumjeti naše teškoće i da ćete nam pomoći.

 

S poštovanjem,                                                               PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA 

                                                                                     I RUKOVODILAC TIMA ZA PISANJE MONOGRAFIJE

                                                                                          Pukovnik VASO MIKAN