Podrobnee na saйte: https://forcehealth.ru
Go to top of pagehttps://firehealth.ruhttps://primemedicine.ru https://elmedicino.ruhttps://qualitymedicine.ruhttps://caremedicine.ruhttps://medicinearea.ruhttps://italianmedicine.ruhttps://boomhealth.ruhttps://honeymedicine.ruhttps://fullmedicine.ruhttps://youmedicine.ru
https://luckmedicine.ru https://enjoyhealth.ruhttps://plusmedicine.ru

Članci

Molba Ministarstvu odbrane BiH za prevoz učesnika skupa

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE DANA

 2. KRAJIŠKOG KORPUSA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE

Br. OO-005/2013

Oštra Luka  13.05. 2013.

PREDMET: Molimo pomoć u organizovanju prevoza učesnika manifestacije

                                 MINISTARSTVU ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

Obavještavamo Vas da će se  ovogodišnje Obilježavanje dana 2. Krajiškog koprpusa VRS održati u subotu 25. maja 2013. godine u Driniću, u prostorijama restorana “Sunce”sa početkom u 11 časova.

Posle egzodusa stanovništva zapadno krajiških opština krajem proteklog rata, najveći broj pripadnika 2.Krajiškog korpusa VRS preselio se i danas živi na teritorijama grada Banja Luke i grada Prijedora.

Molimo Vas da nam pomognete da prevezemo učesnike ove manifestacije iz Banja Luke i  Prijedora do Drinića.

Za tu svrhu potreban nam je jedan autobus sa približno 60 sedišta , koji bi krenuo iz Banja Luke sa stare autobuske stanice, u subotu 25. maja sa polaskom u 08 časova, prvcem preko Prijedora gdje bi na autobuskoj stanici u Prijedoru pokupio učesnike sa ovog područja u 09 časova.

Povratak autobusa istim pravcem planiramo sa polaskom iz Drinića u 16 časova.

Nadamo se da ćete razumjeti naše finansijske teškoće u organizaciji ove manifestacije i da ćete udovoljiti našoj molbi.

S poštovanjem.                                      PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG OBORA

                                                                  Pukovnik u penziji VASO MIKAN

                                                                                79263 Oštra Luka