Podrobnee na saйte: http://build-biz.ruhttp://hardcomputer.ruhttp://pro-java.ruhttp://python-3.ru http://collect-computer.ru
https://themes-wp.org http://codingway.ru http://computermonster.ruhttp://live-code.ru http://pythonlearn.ruhttp://run-pc.ru
http://collect-pc.ruhttp://gromder.nethttp://hightechcomp.ruhttps://python-scripts.com

Članci

Pismo načelnicima Zapadnokrajiških opština

 

Pismo je upućeno svim

načelnicima Zapadnokrajiških opština.

 

ORGANIZACIONI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE DANA

 2. KRAJIŠKOG KORPUSA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE

Br. OO-004/2013

Oštra Luka  23.04. 2013.

PREDMET: Molimo podršku i pomoć

                                                             NAČELNIKU OPŠTINE   …………………

Poštovani Nčelniče,

Obavještavamo Vas,  prema odluci Organizacionog odbora , ovogodišnje Obilježavanje dana 2. Krajiškog koprpusa VRS održaće se u subotu 25. maja 2013. godine u Driniću, u prostorijama restorana “Sunce”sa početkom u 10 časova.

Prošle godine, 26. maja 2012. godine, u Mrkonjić Gradu, obilježili smo 20 godina od formiranja 2. Krajiškog korpusa i time prekinuli, gotovo 20 godina dugu nepravednu zapostavljenost ovog korpusa, kako u medijima tako i u boračkim manifestacijama.

Osnovni cilj našeg okupljanja je da sačuvamo od zaborava sve što su pripadnici 2.KK  i oragani civilne vlasti u zoni korpusa učinili u stvaranju i odbrani Republike Srpske i da odamo dužno poštovanje svim poginulim borcima i civilnim žrtvama Otadžbinskog odbranbenog rata.

Na skupu u Mrkonjić Gradu formiran je Tim za pisanje monografije o 2. Krajiškom korpusu VRS koja će biti posvećena poginulim borcima i sa osnovnim ciljem da sačuvamo istinu za buduća pokolenja o svemu što se događalo na ternu Zapadno-krajiških opština od početka do kraja Otadžbinskog odbranbenog rata. U sastav Tima uključeni su svi pripadnici Komande korpusa zaključno sa nivoom načelnika rodova i službi, komandni kadar svih brigada, pukova, prištabskih jedinica i samostalnih bataljona, svi Predsjednici opštinskih boračkih organizacija u zoni korpuasa i dobrovoljni saradnici vični prikupljanju podatak i pisanju tekstova.

Cjelokupan rad na pisnju Monografije zasnovan je na volonterskom radu ali se susrećemo sa velikim finansijskim teškoćama oko materijalnih troškova,oko komunikacije i satanaka članova tima, oko potrošnog materijala i oprme za rad. Pisanje Monografije počelo je u jesen 2012. godine, postavljen je sajt www.drugikrajiskikorpusvrs.com  i instaliran moćan program za timsko pisnje sa potunom zaštitom privatnosti uesnika i postavljenih tekstova. Na sajtu su javnosti dostupne samo  aktuelne novosti o našim aktivnostima dok su sadržaji Monografije dostupni samo registrovanim članovima Tima.

Mišljenja smo da bi pisanje Monografije trebalo da bude u iteresu svih Zapadno-krajiških opština, privrednih subjekata na njihovoj teritoriji i mnogih struktura u okruženju.

 Iz tih razloga, molimo Vas da nam u okviru vaših mogućnosti finansijski pomognete da ovogodišnje Obilježavanje dana 2. Krajiškogog korpusa organizujemo i održimo na dostojanstven način i da što uspješnije nastavimo rad na veoma značajnom projektu Monografije o 2. Krajiškom korpusu VRS.

Potpuno smo svjesni ekonomske krize u Republici Srpskoj, kao i u cijelom svijetu, ali vrijeme čini svoje i svaki dan je sve manje svjedoka značajnih događaja iz vremena rata i  sve manje učesnika tih događaja sposbnih da o njima pišu. To nameće potrebu da što pre i što brže radimo na realizaciji ovog posla. 

Pored toga, podsećamo Vas, da Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite kao i Boračka organizacija Republike Srpske, planiraju sredstva i potpomažu samo boračke manifestacije od republičkog značaja dok za manifestacije od regionalnog značaja nemaju i  ne mogu odvojiti nikakva sredstva. Iz tih razloga sve nade polažemo u Vaše razumijevanje.

Za potrebe Tima za pisanje monografije o 2. Krajiškom korpusu VRS kod Opštinske boračke organizacije Oštra Luka otvoren je žiro račun broj  5520210002480488 na koji možete, prema Všim mogućnostima, doznačiti sredstva za Obilježavanje dana 2.Krajiškog korpusa 2013. godine i za rad na projektu Monografija o 2. Krajiškom korpusu VRS.

Još jednoVas molimo,  da nam preporučite značajnije privredne subjekte na vašoj teritoriji koji bi mogli donatorski pomoći naše aktivnosti, da iskoristite Vaše poznanstvo i autoritet kod njih da nam pomognu a mi ćemo im se posebno obratiti sa molbom uz veliku zahvalnost Vama lično.

Molimo da nam, na ovu našu molbu, odgovorite na adresu Predsjednika Organizacionog odbora Vaso Mikan, 79263 Oštra Luka ili na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

 

S poštovanjem,                                                     PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

                                                                                           Pukovnik VASO MIKAN