Podrobnee na saйte: https://medicinego.ruhttps://indianmedicine.ru https://medicineway.ru https://natural-cure.ruhttps://rankmedicine.ruhttps://focmedicine.ruhttps://enjoymedicine.ru https://whitemedicine.ruhttps://dearmedicine.ru
https://yetimedicine.ruhttps://bravemedicine.ru https://safemedicine.ru https://chinese-medicine.ruhttps://washealth.ruhttps://keepmedicine.ru

Članci

Obilježavanje dana 2.KK 2013. godine

Sadržaj članka [sakrij]

 

1. Poziv za sastanak Organizacionog odbora 

Upućeno svim članovima Oraganizacionog odbora

 

ORGANIZACIONI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE

GODIŠNJICE  FORMIRANJA  2. KRAJIŠKOG

KORPUSA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE

Br. OO-001/2013

Oštra Luka  01.04. 2013.

PREDMET:  Poziv za sastanak Organizacionog odbora

                ČLANOVIMA ORGANIZACIONOG ODBORA

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice formiranaja 2. Krajiškog korpusa VRS, koji će se održati 16. aprila 2013. godine u Driniću u Sali skupštine opštine sa početkom u 11 časova.

Dnevni red sastanka:

 1. Donošenje odluke o mjestu i datumu održavanja ovogodišnje manifestacije;
 2. Usvajanje programa manifestacije i izrade pozivnica i plakata;
 3. Utvrđivanje strukture i broja zvanica koje treba pozvati na manifestaciju;
 4. Oganizacija informisanja o manifestaciji i informativnog praćenja toka manifestacije;
 5. Razmatranje izvora i mogućnosti fanansijske podrške za održavanje manifestacije;
 6. Razno,

Podsećamo Vas da je na prošlogodišnjem skupu u Mrkonjić Gradu odlučeno da se obilježavanje godišnjice 2.KK , svake godine održava u prvu subotu posle 19. maja u jednoj od opština u zoni korpusa.

Obavljeni su preliminarni razgovori i dobijena saglasnost da se ovogodišnja manifestacija održi u Driniću.

Predsjednici opštinskih boračkih organizacija treba  da razmotre zahtjeve iz pisma koje Vam je upućeno od Tima za pisanje monografije o 2.KK i da za sastanak pripreme odgovarajući izvještaj po tom pitanju.

                                                 PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA               

                                                  Pukovnik Vaso Mikan


2. Odluka Organizacionog odbora za obilježavanje dana 2.KK 2013. godine


ODLUKA ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE DANA

                   2.KRAJIŠKOG KORPUSA  VRS 2013 GODINE

Organizacioni odbor za obilježavanje dana 2. Krajiškog korpusa VRS na sastanku održanom 16. aprila 2013. godine u Driniću donio je sledeću:

                                        O D L U K U

 1. Obilježavanje dana Drugog Krajiškog korpusa VRS 2013. godine održaće se u subotu 25. maja 2013 godine u Driniću u prostorijama restorana SUNCE; Program obilježavanja je:
 2. 10-11 časova--- Okupljanje zvanica i prijem gostiju;
 3.  11 časova ------ Parastos poginulim borcima 2. KK u crkvi u Driniću, polaganje vijenaca na spomenik palim borcima i posjeta Spomen sobi 3. Petrvačke lpbr;
 4. 12 časova--------- Otvaranje skupa u sali restorana Sunce, intoniranje himne, odavanje počasti poginulim borcima i pozdravljanje gostiju;
 5. Prigodni govor komandanta korpusa i pozdravni govori poćasnih gostiju;
 6. Kulturno zabavni program;
 7. Zjednički ručak;
 8.  14 časova---------- Sastanak Organizacionog odbora i Tima za pisanje monografije o 2.KK sa  sledećim dnevnim redom:

                     - Izbor novog rukovodstva Organizacionog odbora i donošenje odluke o

                        obnilježavanju dana 2.KK naredne godine;                     

                      - Analiza dosadašnjeg rada Tima za pisnje monografije o 2.KK i

                         smjernice za unapređenje daljeg rad tima;                          

         3. Za Obiležavanje dana 2.KK pozvati:

                - uži sastav Komande korpusa i uže sastave svih komandi brigada, pukova,

                   prištabskih jedinica, samostalnih i formacijskih bataljona,          

                 - opštinska sadašnja i ratna rukovodstva svih opština u zoni 2.KK,

                 - predstavnike Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS;

                 - predstavnike Boračke organizacije Republike Srpske;

                 - predstavnike Glavnog štaba VRS,

                 - predstavnike 1. Krajiškog korpusa VRS;

                 - predstavnike  3. Pješadijskog-Republika Srpska puka,

                 - direktore svih većih preduzeća u zoni 2.KK;

       4. Načelnicima svih opština u zoni 2.KK uputiti molbu za pomoć u finansiranju

           ovogodišnjeg obilježavanja dana 2.KK i pisanja monografije o 2. KK i za

           animiranje mogućih donatora važnijih privrednih subjekata na teritoriji opštine;       

        5. Izradu pozivnica i plakata za ovogodišnje obilježavanje uraditi najkasnije do

            09. maja 2013. godine; 

        6. Sledeći sastanak Organizacionog odbora održati 09. maja u u Oštroj Luci sa

            sa početkom u 11 časova;       

         7. Predsjednici Opštinskih boračkih organizacija, za sledeći sastanak da

              pripreme brojna stanja zvanica sa teritorije svoje opštine;

                                                       PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

                                                                           pukovnik Vaso Mikan