Početna Arrow Aktuelnosti

AKTUELNOSTI

Aktuelnosti i vesti o radu Tima i procesu pisanja Monografije.

Odbijen zahtjev MO BiH za pristup arhivu VRS

 

Obilježavanje dana 2.KK 2013. godine

 

Poziv za sastanak Organizacionog odbora 

Upućeno svim članovima Oraganizacionog odbora

 

ORGANIZACIONI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE

GODIŠNJICE  FORMIRANJA  2. KRAJIŠKOG

KORPUSA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE

Br. OO-001/2013

Oštra Luka  01.04. 2013.

PREDMET:  Poziv za sastanak Organizacionog odbora

                ČLANOVIMA ORGANIZACIONOG ODBORA

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice formiranaja 2. Krajiškog korpusa VRS, koji će se održati 16. aprila 2013. godine u Driniću u Sali skupštine opštine sa početkom u 11 časova.

Dnevni red sastanka:

 1. Donošenje odluke o mjestu i datumu održavanja ovogodišnje manifestacije;
 2. Usvajanje programa manifestacije i izrade pozivnica i plakata;
 3. Utvrđivanje strukture i broja zvanica koje treba pozvati na manifestaciju;
 4. Oganizacija informisanja o manifestaciji i informativnog praćenja toka manifestacije;
 5. Razmatranje izvora i mogućnosti fanansijske podrške za održavanje manifestacije;
 6. Razno,

Podsećamo Vas da je na prošlogodišnjem skupu u Mrkonjić Gradu odlučeno da se obilježavanje godišnjice 2.KK , svake godine održava u prvu subotu posle 19. maja u jednoj od opština u zoni korpusa.

Obavljeni su preliminarni razgovori i dobijena saglasnost da se ovogodišnja manifestacija održi u Driniću.

Predsjednici opštinskih boračkih organizacija treba  da razmotre zahtjeve iz pisma koje Vam je upućeno od Tima za pisanje monografije o 2.KK i da za sastanak pripreme odgovarajući izvještaj po tom pitanju.

                                                 PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA               

                                                  Pukovnik Vaso Mikan


Odluka Organizacionog odbora za obilježavanje dana 2.KK 2013. godine


ODLUKA ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE DANA

                   2.KRAJIŠKOG KORPUSA  VRS 2013 GODINE

Organizacioni odbor za obilježavanje dana 2. Krajiškog korpusa VRS na sastanku održanom 16. aprila 2013. godine u Driniću donio je sledeću:

                                        O D L U K U

 1. Obilježavanje dana Drugog Krajiškog korpusa VRS 2013. godine održaće se u subotu 25. maja 2013 godine u Driniću u prostorijama restorana SUNCE; Program obilježavanja je:
 2. 10-11 časova--- Okupljanje zvanica i prijem gostiju;
 3.  11 časova ------ Parastos poginulim borcima 2. KK u crkvi u Driniću, polaganje vijenaca na spomenik palim borcima i posjeta Spomen sobi 3. Petrvačke lpbr;
 4. 12 časova--------- Otvaranje skupa u sali restorana Sunce, intoniranje himne, odavanje počasti poginulim borcima i pozdravljanje gostiju;
 5. Prigodni govor komandanta korpusa i pozdravni govori poćasnih gostiju;
 6. Kulturno zabavni program;
 7. Zjednički ručak;
 8.  14 časova---------- Sastanak Organizacionog odbora i Tima za pisanje monografije o 2.KK sa  sledećim dnevnim redom:

                     - Izbor novog rukovodstva Organizacionog odbora i donošenje odluke o

                        obnilježavanju dana 2.KK naredne godine;                     

                      - Analiza dosadašnjeg rada Tima za pisnje monografije o 2.KK i

                         smjernice za unapređenje daljeg rad tima;                          

         3. Za Obiležavanje dana 2.KK pozvati:

                - uži sastav Komande korpusa i uže sastave svih komandi brigada, pukova,

                   prištabskih jedinica, samostalnih i formacijskih bataljona,          

                 - opštinska sadašnja i ratna rukovodstva svih opština u zoni 2.KK,

                 - predstavnike Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS;

                 - predstavnike Boračke organizacije Republike Srpske;

                 - predstavnike Glavnog štaba VRS,

                 - predstavnike 1. Krajiškog korpusa VRS;

                 - predstavnike  3. Pješadijskog-Republika Srpska puka,

                 - direktore svih većih preduzeća u zoni 2.KK;

       4. Načelnicima svih opština u zoni 2.KK uputiti molbu za pomoć u finansiranju

           ovogodišnjeg obilježavanja dana 2.KK i pisanja monografije o 2. KK i za

           animiranje mogućih donatora važnijih privrednih subjekata na teritoriji opštine;       

        5. Izradu pozivnica i plakata za ovogodišnje obilježavanje uraditi najkasnije do

            09. maja 2013. godine; 

        6. Sledeći sastanak Organizacionog odbora održati 09. maja u u Oštroj Luci sa

            sa početkom u 11 časova;       

         7. Predsjednici Opštinskih boračkih organizacija, za sledeći sastanak da

              pripreme brojna stanja zvanica sa teritorije svoje opštine;

                                                       PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

                                                                           pukovnik Vaso Mikan


Pristup arhivu VRS

 

Pisanje Monografije o 2.KK, praktično, nije moguće bez pristupa arhivskoj građi pohranjenoj u arhivu VRS u Banja Luci. Prilikom prestanka postojanja VRS, odnosno formiranjem jedinstvenih oružanih sanaga Bosne i Hercegovine, nedovoljno promišljenom odlukom vlasti Republike Srpske, arhiv VRS prenesen je u nadležnost Ministarstva odbrane BiH. U zadnje vreme svjedoci smo velikih teškoća za dobijanje dozvole za pristup arhivskoj građi u arhivu VRS. Dozvolu nije dobio određen broj naučnih radnika kako iz Republike Srpske tako i iz Federacije BiH. Odbijeni su zahtjevi čak i pojedinih timova za odbranu haških optuženika. Međutim evidentan je selektivni pristup ovoj problematici jer postoje pouzdani dokazi da su nekima date predmetne dozvole i da su izuzeli značajan broj relevantnih dokumeneta iz arhiva. U Parlamentu BiH iznesene su brojne primedbe na rad MO u vezi dozvola za pristup arhivskoj građi iz ratnog perioda, vjerovatno će uslijediti prjedlog za donošenje zakona o ovoj materiji i vračanju ratnih arhiva u entitesku nadležnost. Niže navedeni zahtjev podnosimo u nadi da će rješenje biti pozitivno.

TIM ZA PISANJE MONOGRAFIJE O

DRUGOM KRAJIŠKOM KORPUSU VRS

RUKOVODILAC TIMA

Br. 004/2013

Oštra Luka 11.03.2013. god.

                   MINISTARSTVU ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

PREDMET:  Izuzimanje dokumenata iz arhiva bivše VRS, zahtjev.

Tim za pisanje monografije o Drugom krajiškom korpusu VRS formiran je na manifestaciji „ Obilježavanje 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa VRS“ koje je održano u Mrkonjić Gradu 26. maja 2012. godine.

Molimo Vas da nam odobrite izuzimanje relevantnih dokumenata iz Arhiva bivše Vojske Republike Srpske u cilju izrade Monografije o Drugom krajiškom korpusu VRS, u periodu od 1992. do 19995. godine.

Za navedenu svrhu potrebni su nam sledeći dokumenti:

-         naredba o formiranju VRS;

-         naredba o formiranju Drugog krajiškog korpusa VRS;

-         naredbe o formiranju brigada, pukova i samostalnih bataljona 2. KK:

-         direktive GŠ VRS u periodu 1992.- 1995. godine;

-         godišnje analize o borbenoj gotovosti 2.KK;

-         izvještaji komande 2.KK o stanju popunjenosti i personalna dokumenta o postavljenjima u jedinicama 2.KK;

-         ivještaji o stanju morala u jedinicama korpusa;

-         naređenja i zapovjesti komande 2.KK za izvođenje borbenih dejstav- bojeva i operacija;

-         značajniji dnevni borbeni izvještaji komande korpusa o stanju na frontu u vrijeme pojačanih borbenih dejstava;

-         izvještaji komande 2.KK o stanju poginulih, ranjenih i nestalih boraca;

-         pisani materijali ( prilog za istoriju ) urađeni po završetku rata u komandi 2.KK;

Nadamo se da ćete razumjeti naše potrebe i udovoljiti ovom zahtjevu.

Po Vašem odobrenju rukovodstvo Tima u sastavu: Vaso Mikan, Mikajlo Mitrović i Jovan Ostojić, javiće se u Arhiv bivše VRS u cilju izuzimanja dokumenata.

Obavezujemo se da ćemo sva izuzeta dokumenta sa sigurnosnom klauzulom koristiti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka.

                                                                          RUKOVODILAC TIMA

                                                                          -------------------------------

                                                                      Vaso Mikan, pukovnik u penziji       

Otvaranje žiro računa za potrebe Tima

Pismo Opštinskoj boračkoj organizaciji Oštra Luka

TIM ZA PISANJE MONOGRAFIJE

O 2. KRAJIŠKOM KORPUSU VRS

Br. 003/2013

Oštra Luka 08.03.2013.god.

               OPŠTINSKOJ BORAČKOJ ORGANIZACIJ OŠTRA LUKA

Predmet: Otvaranje žiro računa za potrebe Tima.

Poštovani,

Molimo Vas da nam, po preporuci Predsjednika Boračke organizacije RS gospodina Pantelije Ćurguza, u okviru Vašeg žiro računa omogućit i izvršite otvaranje podbroja za potrebe Tima za pisanje monografije o 2. Krajiškom korpusu VRS.

Preporučujemo da za raspolaganje sredstvima sa podračuna kao ovlašćeno lice imenujete:  Mikan, Mirka, Vaso,  JMBG 0905943710026 , br.lk. 07FKA4196 , sa stanom u Oštroj Luci.

Za Vašu informaciju Tim za pisanje monografije o 2.KK formiran je na manifestaciji „ Obilježavanje 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa VRS“ koja je održana 26. maja 2012. godine u Mrkonjić Gradu. Do sada nije registrovan kao udruženje ili nevladina organizacija jer je to pravno komplikovan i finansijski skup posao.

Očekujemo Vše razumjevanje i pomoć i unapred zahvaljujemo.

                                                                                    Rukovodilac Tima

                                                                                  Pukovnik Vaso Mikan

  

Sastanci delegacije tima u organima Republike Srpske

Sastanak delegacije Tima u Boračkoj organizaciji RS

Posle pisma upućenog Boračkoj organizaciji Republike Srpske (BORS) i više telefonskih razgovora upriličen je sastanak delegacije Tima kod Predsjednika BORS-e.

Sastanak je održan 04.03.2013. god. u prostorujama BORS-e. U delegaciji Tima bili su Vaso Mikan i Jovan Ostijić. Primio nas je Predsjednik Boračke organizacije gospodin Pantelija Ćurguz sa saradnicima, Čedo Šipovac, Tihomir Milašin i Rade Mutić.

Vaso Mikan upoznao je prisutne sa svim aktivnostima počev od formiranja Tima za pisanje monografije o 2.KK, sa obavljenim radovima na koncepciji projekta, postavljenom sadržaju i već napisanim delovima tekstova. Poseban naglsak dao je na razloge za pisanje Monografije, ciljeve koji se žele postići i posveti monografije- SVIM POGINULIM I NESTALIM BORCIMA 2.KK sa osnovnim motom- SAČUVAJMO ISTINU ZA BUDUĆA POKOLENJA.  Prikazao je postavku sajta www.drugikrajiskikorpusvrs.com sa instalacijom programa za timsko pisanje Monografje. Potencirao je razloge naše posjete koji su izloženi u pismu upućenom Boračkoj organizaciji sa molbom za pomoć koja bi se sastojala u sledećem:

Opširnije...

Prepiska u vezi monografije o 2.KK

Prepiska sa institucijama Republike Srpske

Pismo MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

TIM ZA PISANJE MONOGRAFIJE
O 2. KRAJIŠKOM KORPUSU VRS
Oštra Luka 10.01.2013. godine
Br. 01/2013

Molimo pomoć u organizaciji i radu Tima;

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Sektoru za boračko- invalidska pitanja

Poštovani,
Obavještavamo Vas da je na Obilježavanju 20 godina od formiranja 2. Krajiškog korpusa VRS, održanog 26. maja 2012. godine u Mrkonjić Gradu, formiran Tim za pisanje Monografije o 2.Krajiškom korpusu VRS.

Opširnije...

Obilježavanje 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa VRS

Inicijativa

 • Pukovnik Vaso Mikan i pukovnik Đuro Josipović, na sastanku održanom 28.03.2012.godine u Istočnom Drvaru, kome su prisustvovali Milorad Bodroža iz Drvara i Borislav Toljaga iz Petrovca, pokrenuli su inicijativu da se obilježi 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa Vojske Republike Srbske.
 • Dogovoreno je da se formira Organizacioni odbor koji će osmisliti, organizovati i pripremiti održavanje manifestacije pod nazivom "Obilježavanje 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa VRS. Predloženo je da se za članstvo u Organizacionom odboru pozovu:
 • Svi dostupni članovi komande 2.KK,
 • Komandanti i načelnici štabova određenog broja brigada,
 • Svi predsjednici Opštinskih boračkih organizacija iz zone 2.KK,
 • Predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Prdesjedništva Boračke organizacije RS,
 • Dogovoreno je da se 04.04.2012.god. održi sastanak u Ribniku na koji će biti pozvani svi potencijalni članovi Organizacionog odbora sa sledećim dnevnim redom:
 1. Formiranje Organizacionog odbora manifestacije,
 2. Donošenje odluke o mjestu i datumu održavanja manifestacije,
 3. Određivanje strukture,sastava i broja zvanica koje treba pozvati na manifestaciju,
 4. Utvrđivanje okvirnog programa manifestacije,
 5. Podela zaduženja članovima Odbora,

 

Opširnije...