Početna Arrow Aktuelnosti Arrow Sastanci delegacije tima u organima Republike Srpske

Sastanci delegacije tima u organima Republike Srpske

Sadržaj članka [sakrij]

1. Sastanak delegacije Tima u Boračkoj organizaciji RS

Posle pisma upućenog Boračkoj organizaciji Republike Srpske (BORS) i više telefonskih razgovora upriličen je sastanak delegacije Tima kod Predsjednika BORS-e.

Sastanak je održan 04.03.2013. god. u prostorujama BORS-e. U delegaciji Tima bili su Vaso Mikan i Jovan Ostijić. Primio nas je Predsjednik Boračke organizacije gospodin Pantelija Ćurguz sa saradnicima, Čedo Šipovac, Tihomir Milašin i Rade Mutić.

Vaso Mikan upoznao je prisutne sa svim aktivnostima počev od formiranja Tima za pisanje monografije o 2.KK, sa obavljenim radovima na koncepciji projekta, postavljenom sadržaju i već napisanim delovima tekstova. Poseban naglsak dao je na razloge za pisanje Monografije, ciljeve koji se žele postići i posveti monografije- SVIM POGINULIM I NESTALIM BORCIMA 2.KK sa osnovnim motom- SAČUVAJMO ISTINU ZA BUDUĆA POKOLENJA.  Prikazao je postavku sajta www.drugikrajiskikorpusvrs.com sa instalacijom programa za timsko pisanje Monografje. Potencirao je razloge naše posjete koji su izloženi u pismu upućenom Boračkoj organizaciji sa molbom za pomoć koja bi se sastojala u sledećem:

1. Registracija Tima kao nevladine organizaci ili udruženja koja ima za cilj da se stvore minmalni uslovi za finansiranje daljeg rada Tima. Za prikupljanje finansijskih sredstava, po bilo kom osnovu, neophodno je otvoriti žiro račun Tima a to nije moguće bez registracije. Za registraciju tima potrebna nam je pravna i finansijska pomoć. Izradu Statuta Tima i pripremu svih dokumenata koji su propisani zakonom za podnošenje zahteva za registraciju možemo uraditi sopstvenim snagama uz neophodnu konsultantsku pomoć pravnika. Troškovi svih taksa i pravnih poslova nadležnih organa iznose oko 1000 KM. Bez tih sredstava ne možemo ni započeti odgovarajući posao.

2. Cjelokupan rad na pisnju Monografije predviđen je na volonterskoj osnovi ali i za takav rad neophodna je odgovarajuća oprema: adekvatan računar, štampač sa skenerom, faks i potrošni materijal. Pored toga Tim je svakodnevno izložen troškovima komuniciranja rukovodstva tima sa članovima tima i odgovarajućim institucijama, sa putnim i drugim troškovima za  sastanake tima i za  neophodne satanke u institucijama i organima vlasti. Tim do sada ove probleme nije riješio ni na kakav način. 

3. Pisanje bilo kakvog materijala o događajima za vrijeme rata nije moguće bez pristupa arhivskoj građi iz tog perioda. Timu je potreban pristup dokumentima u Arhivu Vojske Republike Srpske koji je u nadležnosti Ministarstva odbrane BiH, zatim dokumentima, odnosno vojnim evidencijama kojim raspolaže Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Prema informacijama kojima raspolažemo, ako Tim kao ne registrovana- nelegalna organizacija podnese zahtev Ministarstvu odbrane BiH za dozvolu da pristupi arhivskoj građi VRS da nemamo nikakve šanse da takvu dozvolu dobijemo. U  tom pogledu potrebna nam je pomoć zvanične vladine ili nevladine institucije kojoj bi takva dopzvola bila data.

U svom obraćanju Predsjednik Ćurguz je pozdravio i podržao inicijativu da se napiše Monografija o 2.KK i ne samo to nego da se iznese i svaka istina o događajima, kojisu doveli do rata i kojisu se događali tokom Odbrambenog otadžbinskog rata u Republici Srpskoj. (napravljen je kompletan audi snimak govora, ovdje ćemo dati samo kratak prikaz bitnih dijelova govora)  Izložio je položaj BORS-e kao nevladine organizacije od republičkog intersa i njene mogućnosti da pomaže sve inicijative na regionalnom i lokalnom nivou. Naglasio je da su sve Opštinske boračke organizacije u nedležnosti organa lokalne uprave i da se finansiraju iz opštinskih budžeta. BORS ima utvrđene nadležnosti u okviru kojih može pomagati oddređene aktivnosti na republičkom i regionalnom nivou ali u okviru tačno predviđenih pozicija i stavki plana.

Naš predlog da registrujemo Tim kao nevladinu organizaciju ili udruženje građana smatra veoma složenim i skupim poslom za koji BORS nema nikakvakvog zakonskog osnova da je pravno i finansijsi podpomogne. Preporučuje da u okviru jedne od Opštinskih boračkih organizacija u zoni 2.KK a u okviru njihovog žiro računa otvorimo podračun za podrebe finansiranja Tima. Smatra da sve opštine iz navedene zone treba da budu zainteresovane za izradu Monografije i da je donatorski trebaju podržati. Predlaže da se u tom smislu obratimo svim opštinama u zoni 2.KK sa molbom za pomoć .

Boračka organizacija RS u svom finansijskom planu ima stavku IZDAVAČKA DELATNOST, i u okviru toga konkuriše kod Vlade RS za finansiranje projekata iz te oblasti. To je jedina šansa da podpomognemo ovaj vaš projekat. Vi ćete mojim saradnicima dati potrebne elemente i mi ćemo Monografiju unijeti u taj plan. Sredstva po  tom planu mogu biti na raspolaganju tek krajem maja i u junun mjesecu i predviđena su ,uglavnom, za štampanje publikacija i ne možemo ih naznačiti za nabavku vaše opreme ali možda se može nešto učiniti u okviru sredstava koja dobijemoza vaš projekat.

Što se tiče pristupa arhivskoj građi , tu smo u istoj poziciji kao i vi, predlažem da te kontakte pokušate ostvariti preko Centra za istrđivanje ratnih zločina, oni su vladina institucija i trebalo bi da imaju određene mogućnosti u tom pogledu. Tamo je pukovnik Mitrović dnevno prisutan pa neka on uradi što je potrebno.

Razgovori su bili konstruktivni i protekli u veoma srdačnoj atmosferi.

 

2. Sastanak delegacije Tima u Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite