Početna Arrow Aktuelnosti Arrow Obilježavanje 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa VRS

Obilježavanje 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa VRS

1. Inicijativa

 • Pukovnik Vaso Mikan i pukovnik Đuro Josipović, na sastanku održanom 28.03.2012.godine u Istočnom Drvaru, kome su prisustvovali Milorad Bodroža iz Drvara i Borislav Toljaga iz Petrovca, pokrenuli su inicijativu da se obilježi 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa Vojske Republike Srbske.
 • Dogovoreno je da se formira Organizacioni odbor koji će osmisliti, organizovati i pripremiti održavanje manifestacije pod nazivom "Obilježavanje 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa VRS. Predloženo je da se za članstvo u Organizacionom odboru pozovu:
 • Svi dostupni članovi komande 2.KK,
 • Komandanti i načelnici štabova određenog broja brigada,
 • Svi predsjednici Opštinskih boračkih organizacija iz zone 2.KK,
 • Predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Prdesjedništva Boračke organizacije RS,
 • Dogovoreno je da se 04.04.2012.god. održi sastanak u Ribniku na koji će biti pozvani svi potencijalni članovi Organizacionog odbora sa sledećim dnevnim redom:
 1. Formiranje Organizacionog odbora manifestacije,
 2. Donošenje odluke o mjestu i datumu održavanja manifestacije,
 3. Određivanje strukture,sastava i broja zvanica koje treba pozvati na manifestaciju,
 4. Utvrđivanje okvirnog programa manifestacije,
 5. Podela zaduženja članovima Odbora,

 

2. Pozivnice članovima Organizacionog odbora za prvi sastanak

Svim predviđenim članovima Organizacionog odbora poslate su pozivnice za sastanak sledećeg sadržaja,

INICIJATIVNI ODBOR ZAOBILJEŽAVANJE
20 GODINA OD FORMIRANJA 2.KRAJIŠKOG KORPUSa

Poštovani,

Pozivamo Vas,

 1. Da prihvatite da budete član Organizacionog odbora za obilježavanje 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa VRS i,
 2. Da prisustvujete sastanku koji će se održati 5. aprila 2012. godine u Ribniku, sala skupštine opštine u 11,00 sati sa sledežim dnevnim redom.
 3. formiranje Organizacionog odbora manifestacije, izbor predsjednika i sekretara Odbora
 4. Određivanje datuma i mjesta odrđavanja manifestacije,
 5. Određivanje strukture, sastava i broja zvanica koje treba pozvati da prisustvuju manifestaciji,
 6. Određivanje okvirnog programa manifestacije,
 7. Podela zaduženja i zadataka članovima Odbora, i
 8. Razno,
 • U nastavku pozivnice dato je detaljnije obavještenje o zamislima kako organizovati manifestaciju.

3. Pozivnica Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite

INICIJATIVNI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE
20 GODINA OD FORMIRANJA 2.KRAJIŠKOG KORPUSA

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE
 • Ministru Petru Đokiću
 • Poštovani Ministre,

Obavještavamo vas

4. Pozivnica Boračkoj organizaciji RS

Slika:Pismo-BRS pdf

5. Zapisnik sa prvog sastanka Inicijativnog odbora

INICIJATIVNI ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE 20 GODINA OD FORMIRANJA 2.KK VRS ZAPISNIK sa prvog sastanka održanog 05.04.2012.godine u Ribniku

Sastanku su prisustvovali:

 1. Puk. Vaso Mikan PkPo 2.KK 065/140-785

2. Puk. Đuro Josipović NŠ 5lpbr i Nač. Opšt. I. Drvar 065/603-520

3. Puk. Mikajlo Mitrović Nač. Bezbednosti 2.KK 065/512-191

4. Puk. Jovo Ostojić K-dant 11.lpbr 065/673-932

5. Maj. Goran Todorović K-dant 2.bv 065/948-602

6. Borislav Toljaga BO opštine Petrovac 065/708-694

7. Slavko Krndija BO opštine Ribnik 066/328-674

8. Borislav Mićić BO opštine Grahovo 065/498-175

9. Milan Trivan BO opštine Grahovo 065/423-942

10. Milorad Bodroža BO opštine Drvar 065/249-775

1.Uvodnu riječ je iznio puk. Mikan Vaso gdje je opisana namjera i odluka o formiranju odbora za obilježavanje dana 2.KK. Predloženi datum je 26.05.2012.godine, a kao datum sledećih obeležavanja predložena je prva subota poslije 19.05. tekuće godine.

2.Prijedlog za formiranje članova odbora: predloženo je da u odbor uđu prisutni članovi kao i sledeća lica koja iz opravdanih razloga nisu mogla prisustvovati sastanku: -Rašljić Blažo iz sastava sanitetskog bataljona, -Milan Ivančević iz sastava k-de 2.KK i -Slaviša Sabljić iz sastava k-de 2.KK.

Postavljeno je pitanje da se izjasne svi prisutni da li su za formiranje Organizacionog odbora i oupšte obilježavanja dana 2.KK gdje je jednoglasno usvojeno da se ide u formiranje OO i obilježavanje dana 2.KK

3.Za riječ se javio puk. Jovan Ostojić koji je izjavio da je „za“ ali da se provjeri da li Ministarstvo RiBIZ planira zajedno obilježiti dan 1. i 2. KK jer mu je tu informaciju prenio Živko Petrović. Mikan je odgovorio da je razgovarao sa pred. BO RS Ćurguzom te da je on oduševljen i slaže se sa prijedlogom da se organizuje dan 2.KK kao poseban datum i da se datum formiranja 2.KK uvede u spisak datuma za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova. Na prošlogodišnjoj proslavi 1.KK gen. Tomanić je valjda predložio da se zajedno obilježavaju dani 1. i 2.KK. Navedeno je takođe da je i gen. Borić saglasan i da je prihvatio da dođe na obilježavanje.

4.Načelnik opštine Ribnik Stojaković je postavio pitanje da li je planirano da se pozovu svi načelnici opština iz zone pošto on nije dobio nikakav poziv i odgovoreno mu je potvrdno od strane puk. Mikana.

5.Za riječ se javio pred. BO iz Drvara koji je iznio sledeće: -Slaže se i traži da to nazovemo obilježavanjem, a nikako proslavom (jer nisu vremena za proslave) -Od nadležnih tražiti pomoć, a nikako spajanje sa 1.KK -Voditi računa o političkom  trenutku kada se bude uzimalo u obzir mjesto održavanja. -Predlaže da obilježavanje nebude u velikom obimu. Nakon ovih riječi svi smo se saglasili da u daljem radu treba koristiti termin obilježavanje, a ne proslava.

 6.Za organe koji će rukovoditi Organizacionim odborom predloženi su: -puk. Mikan Vaso, predsjednik odbora, -puk. Jovan Ostojić, sekretar odbora. Navedeni prijedlog je jednoglasno prihvaćen kao i mjesto održavanja obilježavanja (ove godine da to bude hotel u M. Gradu, a sledećih godina bi bila izvršena podjela po opštinama).

7.Za obilježavanje dana 2.KK pozvati: Pripadnike k-de 2.KK, K-dante i pripadnike svih k-di i jedinica 2.KK i k-dante bataljona ,Porodicu gen. Tomanića, Predstavnike opštinskih BO , Načelnike opština, Ratne predsjednike opština, BO RS, Ministarstvo RiBIZ, Predstavnike 1.KK i GŠ VRS, MUP RS, Nač. Opštine M. Grad i druge organe iz M. Grada kao recimo BO.

Svi predstavnici iz BO trebaju na sledeći sastanak doći sa spiskovim osoba koje bi trebalo pozivati.

Za slanje akta prema MUP-u RS u cilju obebeđenja obilježavanja zadužuje se puk. Mitrović.

Okvirni program obilježavanja: Arhijerejska liturgija ili parastos (puk. Mikan je kontaktirao vladiku Hrizostoma i isti je odbio da dođe ali je rekao da se obratimo lokalnoj parohiji i da će biti obezbjeđeno njihovo prisustvo i služenje) Nakon parastosa išlo bi se u objekat gdje bi bila intonirana himna a potm uvodni govor od strane puk. Mikana koji bi i najavio sledeće govornike između kojih i ge. Borića, predstavnika BO, predstavnika Ministarstva RiBIZ itd. -Obezbjediti i učešće lokalni KUD-ova i lokalnih pjevačkih grupa koje bi obogatile sadržaj obilježavanja. Za obezbjeđenje pjevačke grupe zadužen je Toljaga Botislav.

Potom ručak i Sastanak užeg dijela komande 2.KK, Org. odbora i lokalnih BO sa predstavnicima Ministarstva RiBIZ te predstavnicima BORS-a.  

Kao zadaci za naredni period navedeno je i sledeće: Prikupljati dokumente o jedinicama iz našeg sastava kao i sređivanje postojećih podataka i pisanje novih za šta je zadužen puk. Mitrović koji je već stupio u kontakt sa nadležnim organima (Janko Velimirović koji je obećao i određena finansijska sredstva u tu svrhu). Spomen obilježje za sve poginule pripadnike 2.KK

Za riječ se javio puk. Đuro Josipović koji je izjavio da sredstva za obilježavanje budu planirana skromno kako bi uspjeli da ih obezbjedimo i uopšte organizujemo planiranu aktivnost.

Nakon svega iznetog puk. Mikan Vaso je obavezao sve pripadnike BO da na drugi sastanak obavezno dođu sa spiskovima osoba koje treba pozivati i dogovoreno je da se ponovo nađemo na drugom sastanku dana 17.04.2012.godine u 11.00 u O. Luci.

Z A P I S N I Č A R  major Pukovnik Todorović Goran

PREDSJEDAVAJUĆI pukovnik Mikan Vaso

6. Odluka organizacionog odbora

 

7. Pripreme za održavanje manifestacije

 

8. Pozivnice učesnicima skupa

 

9. Plakat

 

10. Grbovi jedinica 2.KK

 

11. Održavanje manifestacije

MRKONjIĆ GRAD- 20 GODINA OD FORMIRANjA DRUGOG KRAJIŠKOG KORPUSA

Izvor: RTRS

U Mrkonjić Gradu danas je obilježena dvadesetagodišnjica formiranja 2. krajiškog korpusa, koji je formiran 19.maja 1.992.godine.


U kapeli svetog Maraka u Pravoslavnom groblju služen je parastos za poginule pripadnike korpusa i VRS. Na spomen obilježje masovne grobnice u Pravoslavnom groblju vijence su položili predstavnici korpusa, boračke organizacije, vojske, Vlade Republike Srpske i zapadnokrajiških opština .

Okupljenim zvanicama u hotelu „Krajina“ o ratnom putu 2.krajiškog korpusa govorio je ratni komandant general Grujo Borić, koji je podsjetio da je korpus imao zonu odbrane 16 zapadnokrajiških opština i da su njegovi pripadnici dali veliki doprinos stvaranju Republike Srpske, a da je oko dvije hiljade položilo život u temelje Srpske.

U kulturno-umjetničkom programu nastupilia je Etno grupa „Žar“ i KUD „Petar Prvi Karađorđević Mrkonjić“ iz Mrkonjić Grada i Izvorna grupa „Drvosječe“ iz Petrovca.

B.T.

 

11.1. Parastos poginulim borcima 2.KK i VRS

 

11.2. Otvaranje skupa

 

12. Govor generala Gruje Borića

NA OBILJEŽAVANJU 20 GODINA OD FORMIRANJA 2.KK U Mrkonjić Gradu 26.05.2012. godine

200px Generali
Magnify Clip
Generali:Borić,Kukobat i Torbica


Dragi moji saborci,
Imam veliku čast i izuzetno zadovoljstvo da Vas pozdravim i da se zahvalim organizatorima što su mi omogućili da se družim sa Vama i da Vam se obratim prigodnim riječima.
Opšta kriza bivše Jugoslavije (1980-1991) prešla je u BiH u građanski,etnički i verski rat, koji je bio u središtu svetske politike i medijske pažnje. 
Upadom regularnih ustaških jedinica iz Hrvatske početkom aprila 1992.godine na prostore bivše BiH i njihova dejstva sa prostora Slavonije i zapadne Hercegovine, otpočela je druga faza razbijanja Jugoslavije; komadanja bivše BiH i napad na srpski narod. Srpski narod u Hercegovini; na Kupresu i u Posavini izložen je brutalnom uništenju i genocidu kakav nije zabeležen u istoriji.
Zahvaljujući blagovemeno preduzetim merama na pripremi Srpskog naroda,gde je posebnu ulogu imala Srpska Demokratska Stranka, koja je probudila nacionalnu svest i podigla narod na OTPOR,kao i dejstvima dela jedinica i dela starešionskog kadra srpske nacionalnosti iz redova JNA, sprečene su veće žrtve, zaštićene su naše teritorije i narod, osujećena je ofanziva ustaških snaga koja je imala za cilj da odseče srpski narod u Krajinama i porazi ga.
Odlukom Narodne Skupštine 12. maja 1992. godine, formirana je VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE, koja je iste godine prerasla u strategijski organizacijski sastav sa sedam( 6 K i ViPVO) operativnih i više taktičkih sastava pod neposrednom komandom Glavnog štaba, sa jasno razgraničenim zonama odgovornosti, zadacima i nadležnostima.
Deo jedinica 10. Korpusa JNA premešten je iz Zagreba u Bihać. U njegov sastav ušli su opertivni sastavi koji su se nalazili u RSK sa Komandama na Šamarici, Petrovoj Gori i Plitvicama, a Komandant je bio General Uzelac Dušan, a kasnije General Špiro Ninković.
U maju 1992. godine GŠ SRJ doneo je odluku da se sve starešine i vojnici koi se nalaze na teritoriji BiH, a rođeni su u Srbiji i Crnoj Gori, napuste teritoriju BiH i vrate se u SRJ, a koji su rođeni u BiH, mogu da ostanu u BiH ako to žele. U to vreme u sastavu JNA bilo je 4.800 starešina koji su rođeni u BiH, a u toku rata u VRS je došlo 900 ili 21%.
Situacija u Bihaću bila je dosta teška, preko 90% srpskog stanovništva napustilo je grad koji su kontrolisali muslimani.Jedinice 10. Korpusa napustili su vojnici i starešine koji su rođeni u u SRJ a u kasarni "7. Juli" ostalo je 250 vojnika i 20 starešina,koji su rođeni u BiH i odlučili da ostanu da brane svoj narod i rodnu grudu.
Ja sam postavljen za NŠ tog Korpusa. I pored velikih problema, zahvaljujući vojnicima i starešinama koji su ostali u jedinicam 10. Korpusa u Bihaću, uspeli smo da na srpsku teritoriju opštine Petrovac izvučemo sve jedinicesa celokupnim naoružanjem i MTS. Zahvaljujući dobroj organizaciji i sticaju sretnih okolnosti, nismo imali NIKAKVIH GUBITAKA.
Od jedinica koje su bile organizovane na teritoriji srpskih opštinai i jedinica koje su izašle iz Bihaća , 25. maja 1992. godine formiran je 2.Krajiški Korpus, a ja sam postavljen za Komandanta Korpusa i na toj dužnosti sam ostao do kraja decembra 1994. godine, a pukovnik Mićo Vlaisavljević za NŠ.
Zona odgovornosti 2.KK bila je velika oko 200 km i išla je od Krupe na Uni. preko Petrovca, Bihaća, Grahova, Glamoča i Kupresa, a po dubini preko Šipova,Ključa i Mrkonjić Grada. Opšta karakteristika zone je brdsko-planinsko zemljište, bez dobrih komunikacija, nerazvijenost i relativno siromaštvo. Stanovništvo je pretežno bilo poljoprivredno. U zoni nisu postojali nikakvi vojni objekti niti infrastruktura koja bi poslužila Korpusu. U zoni je bilo 107441stanovnika , a v/o 25371.
Korpus je u svom sastavu imao devet lakih pešadijskih brigada, dva artiljerijska puka, inž. puk i prištabske jedinice. Ukupno brojno stanje je bilo 16.805 ljudi ili 65% od formacije.
Početkom 1993.godine Korpus je dobio zadatak: IZVRŠITI PREGRUPISAVANJE SNAGA NA PRAVCIMA PETROVAC-BIHAĆ I PETROVAC-KRUPA NA UNI, RAZBITI MUSLIMANSKE SNAGE ,IZBITI NA DESNU OBALU REKE UNE I STAVITI POD KONTROLU ONOSTRANU OBALU REKE UNE. U SADEJSTVU SA 1.KK VEZATI ZA SEBE MUSLIMANSKE SNAGE I NE DOZVOLITI NJIHOVO PREGRUPISAVANJE NA DRUGIM PRAVCIMA.
Najžešće borbe su se vodile na Bihaćkom ratištu u reonu Grabeža i Alibegovića kose, gde su muslimanske snage vršile svakodnevne napade i gde smo imali dosta gubitaka. Žestoke borbe su se vodile i na Kupresu gde su sinhronizovano napadale muslimanske i hrvatske snage , posebno na pravcu Kupreških vrata i Malovana. JEDINICE 2.KK učestvovale su i u borbama na drugim ratištima Republike Srpske, posebno na Srajevsko-Romanijskom ratištu. 
Borbe koje su vođene u oktobru 1994. godine bile su veoma teškei žestoke. Odbranu Kupresa izvodila je 7.Kupreška brigada čija je zona odbrane bila 70 kma popunjenost ljudstvom 70%, što je još više usložavalo i onako tešku situaciju.Stanovništvo u zoni bilo je u velikoj panici, pa je počelo da napušta sela i odlazi prema Šipvu.Zbog veoma teške situacije i velikih gubitaka , izvešten je Glavni štab i zatražena pomoć u ljudstvu, inače u suprotnom , bili bi prinuđeni da liniju fronta pomerimo na pogodnije položaje. Tržena pomoć nije stigla , a zbog snažnih i sinhronizovanih napada muslimanskih snaga i snaga HVO ojačanih sa dve brigade regularne vojske Hrvatske(4. gardijska brigada iz Splita i 114. brigada iz Omiša), a da nebi doživeli TOTALNI PORAZI VELIKE GUBITKE U LJUDSTVU, NAREDIO SAM JEDINICAMA DA SE U TOKU NOĆI 2/3 NOVEMBAR 1994. GODINE POD ZAŠTITOM MRAKA POVUKU NA RANIJE ODREĐENE POLOŽAJE PREMA ŠIPOVU. ODLUKA JE BILA TEŠKA, A NAREDIO SAM TO DA BIH SAČUVAO LJUDSTVO OD VEĆIH GUBITAKA. 
Bilo je teško posmatrati kako posle dve i po godine uspešne odbrane grada i Opštine Kupresa , terajući stoku ispred sebe , narod napušta svoja ognjišta.Razmišljajući danas o tome, PONOVO BIH POSTUPIO ISTO.
Krajem novembra i početkom decemra 1994. godine , združenim snagama ("2.KK sa ojačanjima iz 1.KK, Istočno bosanskog Korpusa i tri brigade iz Vojske RSK)izvršen je protivudar prema Bihaću. Posle žestokih borbi , jedinice su uspjele da dođu do grada i tu stale. Niko ne zna zbog čega nismo ušli u grad koje ga je stanovništvo već napuštalo. U to vreme jedinice iz RSK koje su napadale na pravcu prema Izečiću, napustile su položaje i otišle u Opštinu Knin da brane Ministra Unutrašnjih POslova Prijića ,kojeg su vlasti htele da smene. Jedinice MUP-a iz Banja Luke koje su bile na Debeljači otišle na sahranu nekolicini svojih boraca. Postoje razne priče zbog čega se nije ušlo u Bihać, čak i da se NOVČANO TRGOVALO. Tada je za Komandanta Korpusa poastavljen General Tomanić Radivoje, koji danas na žalost nije među živima.
Avgusta 1995. godine , Hrvatska vojska izvela je operciju "Oluja" i veoma brzo zauzela Knin i celu RSK. Stanovništvo iz RSK (preko 200.000 ljudi )tražilo je spas prem Banja Luci i Srbiji. Padom RSK front 2. K.K se proširio i neposredno je bila ugrožene cela zapadna granica Republike Srpske. Napad na Republiku Srpsku izvršila je regularna vojska Hrvatske,podržana "evropskim" Korpusom za brze intervencije iz Duvanjskog polja, uz asistenciju američkih i njemačkih " penzionisanih" generala. Istovtremeno u koordinaciji napadale su i muslimanske snage prema Perovcu i Grmeču. Borbe u zapadnoj Krajini Republike Srpske trajale su punih 110 dana , kad se konačno zaustavlja hrvatska i muslimanska ofanziva na liniji reka Ugor i planina Manjača ispred Banja Luke.
Neprijatelj je zauzeo 11 Zapadno krajiških opština i celu zonu odbrane 2.K.K. Pad ovih Opština i zone odbrane 2.K.K.ubrzali su mešetari , koji su nosili karte 49:51 i objašnjavali narodu da su te teritorije date muslimanima i da ne treba džabe gubiti glave.
Po Dejtonskom sporazumu koji je potpisan u novembru 1995. godine , sve ove opštine ostale su u satavu muslimanske federacije.
Posle potpisivanja Dejtenskog sporazuma i njegove implementacije, 2.K.K je rasformiran i NEOPRAVDANO ZABORAVLJEN , KAO DA NIKADA NIJE NI POSTOJAO. Nije bilo poželjno govoriti da si bio u njegovom sastavu.
Ovo je prvi put posle petnaest godina od završetka rata, da javno kažemo da je 2.K.K postojao i imao veliku ulogu u stvaranju Republike Srpske, čime se mi svi ponosimo. 
PONOSNI SMO I NA ONE KOJI NISU DOČEKALI KRAJ RATA, KOJI SU SVOJE ŽIVOTE UGRADILI U TEMELJE REPUBLIKE SRPSKE, A NJIH JE PREKO 2000 I NE SMEMO IH NIKAD ZABORAVITI!

 

 

 

13. Pozdravni govori

 

 

14. Formiranje tima za pisanje monografije o 2.KK