Početna Arrow Aktuelnosti Arrow Pristup arhivu VRS

Pristup arhivu VRS

 

Pisanje Monografije o 2.KK, praktično, nije moguće bez pristupa arhivskoj građi pohranjenoj u arhivu VRS u Banja Luci. Prilikom prestanka postojanja VRS, odnosno formiranjem jedinstvenih oružanih sanaga Bosne i Hercegovine, nedovoljno promišljenom odlukom vlasti Republike Srpske, arhiv VRS prenesen je u nadležnost Ministarstva odbrane BiH. U zadnje vreme svjedoci smo velikih teškoća za dobijanje dozvole za pristup arhivskoj građi u arhivu VRS. Dozvolu nije dobio određen broj naučnih radnika kako iz Republike Srpske tako i iz Federacije BiH. Odbijeni su zahtjevi čak i pojedinih timova za odbranu haških optuženika. Međutim evidentan je selektivni pristup ovoj problematici jer postoje pouzdani dokazi da su nekima date predmetne dozvole i da su izuzeli značajan broj relevantnih dokumeneta iz arhiva. U Parlamentu BiH iznesene su brojne primedbe na rad MO u vezi dozvola za pristup arhivskoj građi iz ratnog perioda, vjerovatno će uslijediti prjedlog za donošenje zakona o ovoj materiji i vračanju ratnih arhiva u entitesku nadležnost. Niže navedeni zahtjev podnosimo u nadi da će rješenje biti pozitivno.

TIM ZA PISANJE MONOGRAFIJE O

DRUGOM KRAJIŠKOM KORPUSU VRS

RUKOVODILAC TIMA

Br. 004/2013

Oštra Luka 11.03.2013. god.

                   MINISTARSTVU ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

PREDMET:  Izuzimanje dokumenata iz arhiva bivše VRS, zahtjev.

Tim za pisanje monografije o Drugom krajiškom korpusu VRS formiran je na manifestaciji „ Obilježavanje 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa VRS“ koje je održano u Mrkonjić Gradu 26. maja 2012. godine.

Molimo Vas da nam odobrite izuzimanje relevantnih dokumenata iz Arhiva bivše Vojske Republike Srpske u cilju izrade Monografije o Drugom krajiškom korpusu VRS, u periodu od 1992. do 19995. godine.

Za navedenu svrhu potrebni su nam sledeći dokumenti:

-         naredba o formiranju VRS;

-         naredba o formiranju Drugog krajiškog korpusa VRS;

-         naredbe o formiranju brigada, pukova i samostalnih bataljona 2. KK:

-         direktive GŠ VRS u periodu 1992.- 1995. godine;

-         godišnje analize o borbenoj gotovosti 2.KK;

-         izvještaji komande 2.KK o stanju popunjenosti i personalna dokumenta o postavljenjima u jedinicama 2.KK;

-         ivještaji o stanju morala u jedinicama korpusa;

-         naređenja i zapovjesti komande 2.KK za izvođenje borbenih dejstav- bojeva i operacija;

-         značajniji dnevni borbeni izvještaji komande korpusa o stanju na frontu u vrijeme pojačanih borbenih dejstava;

-         izvještaji komande 2.KK o stanju poginulih, ranjenih i nestalih boraca;

-         pisani materijali ( prilog za istoriju ) urađeni po završetku rata u komandi 2.KK;

Nadamo se da ćete razumjeti naše potrebe i udovoljiti ovom zahtjevu.

Po Vašem odobrenju rukovodstvo Tima u sastavu: Vaso Mikan, Mikajlo Mitrović i Jovan Ostojić, javiće se u Arhiv bivše VRS u cilju izuzimanja dokumenata.

Obavezujemo se da ćemo sva izuzeta dokumenta sa sigurnosnom klauzulom koristiti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka.

                                                                          RUKOVODILAC TIMA

                                                                          -------------------------------

                                                                      Vaso Mikan, pukovnik u penziji